Orientační systém v podchodech na Vltavské / Praha 7

Architekti bez hranic: Co se nám povedlo...

Hlavním cílem bylo vytvořit přehledný vizuální systém, který lidem usnadní orientaci v pod-
chodech pod Hlávkovým mostem. Impulsem k práci s tímto prostorem byla problematika bezdomovectví, protože se v těchto místech nachází jedna z nejstarších bezdomoveckých kolonií. Orientační systém mimo jiné veřejnosti usnadnil cestu ke každoroční kulturní události Zažít město jinak, kterou Architekti bez hranic v podchodech pořádají. Lidé se díky ní můžou dozvědět o výsledcích vědeckých výzkumů spjatých s problematikou bezdomo-
vectví, prohlédnout si výstavy, ochutnat jídlo od Kuchařek bez domova a mnoho dalšího. Orientační systém zároveň upozorňuje na problematiku zanedbaného veřejného prostoru
a je důkazem, že i s takovýmto stavem lze pracovat.

Největší zkouškou pro nás bylo jednání s úřady a technickou správou. Původní návrh jsme na základě připomínek museli zcela změnit. Další obtíží bylo dodatečné shánění financí, protože se kvůli změně návrhu jeho realizace prodražila. S pomocí radních Prahy 7 jsme
však tuto náročnou situaci dokázali vyřešit.

Užitečné pro nás byly zkušenosti právě z jednání s úřady. Uvědomili jsme si, že tyto zále-
žitosti mohou být poměrně komplikované a zdlouhavé, ale osvědčilo se nám i přes počá-
teční odmítavý postoj vytrvat, komunikovat a pracovat s dalšími variantami.

Přínosem jsou také zkušenosti ze samotné realizace orientačního systému v podchodech
a práce spojená s medializací projektu. Rádi v těchto oblastech poradíme dalším inicia-
tivám, které by chtěly zrealizovat ve svém městě podobný projekt.

Ostatním doporučujeme, aby počítali s tím, že se jednání s úřady může protáhnout a nene-
chali se odradit zdánlivým počátečním neúspěchem. Vždy je možné o věcech diskutovat
a dojít ke kompromisu.